entrades cinema andorra illa carlemany pelicula crispetes lleure sortir

POLÍTICA DE PRIVADESA

POLÍTICA DE PRIVADESA

GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU (d’ara endavant, CINEMES ILLA CARLEMANY) tractarà les vostres dades en tot moment de manera absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació actual, Llei 29/2021 i Decret 391/2022, i adoptarà a aquest efecte les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les vostres dades i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats. En particular, GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU (responsable del tractament) ha adoptat les mesures pertinents i obligatòries establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a: funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, CINEMES ILLA CARLEMANY haurà d’adoptar les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de la persona usuària o client/a, emprant els canals habituals de contacte detallats en la nostra Política de Privadesa i Avís legal.

1. Categoria de dades que tractem i finalitats del tractament

En compliment del principi de limitació de les dades, la nostra entitat únicament sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació us detallem les categories de dades que tractem:

Condició Tipus de dades
Persona usuària web Identificatives de la connexió
Clients/clientes Identificatives: correu electrònic i telèfon

2. Origen de les dades

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, o del seu legítim representant, qui en garanteix la veracitat i autenticitat. CINEMES ILLA CARLEMANY no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o falta de veracitat de les dades rebudes, i ens reservem expressament l’exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per a fer valer els nostres drets o comprovar l’edat de la persona usuària, especialment quan aquesta utilitzi el sistema de compra en línia d’entrades habilitat en aquesta pàgina, transacció que es regeix per la seva normativa específica.

3. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per a les quals han estat sol·licitades, que són:
— les derivades de la gestió administrativa i comercial de la vostra condició de client;
— de persona usuària en general (sense registre) dels nostres serveis i web, tret que exerceixi oposició o revocació per a tractar-les;
— que la Llei estableixi un altre termini;
— que hagin de conservar-se per a fer front a possibles reclamacions. En aquests casos les vostres dades es conservaran degudament bloquejades per a garantir-ne la seguretat i la confidencialitat;
— en el cas que ens doneu el vostre consentiment per a rebre possibles informacions que poden ser del vostre interès, i sempre es faran sobre la base d’aquest.

4. Bases legitimadores del tractament

L’article 6 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), estableix les bases legitimadores per al tractament lícit de les dades personals de les persones interessades. En el nostre cas són les següents:

Condició Tipus de dades
Persona usuària web Identificatives de la connexió
Clients/clientes Gestió administrativa de la relació contractual de venda d’entrades presencial i en línia
Gestió comercial previ consentiment
Atenció de consultes

5. Cessió de dades

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte quan així ho exigeixi la Llei o sigui necessari de manera auxiliar a la realització de les finalitats informades, com per exemple empreses de màrqueting empresarial, proveïdors de serveis de missatgeria electrònica, plataformes comercials de venda o empreses pertanyents al mateix grup empresarial, per a la seva gestió interna.

5.1. Compra d’entrades en línia

La nostra web permet la compra d’entrades en línia, la gestió i la tramitació de la qual es realitza mitjançant una plataforma subcontractada, les dades de la qual consten en les Condicions de Compra. CINEMES ILLA CARLEMANY no comunica les vostres dades a aquesta sinó que en tot moment queden en el servidor de CINEMES ILLA CARLEMANY. Tanmateix, CINEMES ILLA CARLEMANY ha de comprovar que es compleixin totes aquelles mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals i de la resta d’obligacions que exigeix la normativa, especialment la seguretat i confidencialitat de les dades, i ha de subscriure amb aquestes terceres els corresponents contractes d’encarregat del tractament.

6. Drets

Com a persona interessada, en qualsevol moment teniu dret de saber si estem tractant o no les vostres dades, i també sol·licitar-ne els drets de rectificació, supressió, limitació i oposició, així com sol·licitar-ne la portabilitat. Podeu ampliar-ne la informació consultant la nostra Política de Privadesa. Si considereu que no hem atès correctament els vostres drets, podeu presentar una reclamació a la nostra DPD, Berta Faura, enviant un correu electrònic a lqpd@grupcm.com.

6.1. Com podeu exercir els vostres drets?

Aquest procediment és gratuït. Només cal enviar un correu electrònic a la nostra DPD: lqpd@grupcm.com, adjuntant còpia del vostre document d’identificació i indicant en l’assumpte “DPD”. Tan aviat com ens arribi la vostra sol·licitud, la tramitarem i rebreu la nostra resposta.