entrades cinema andorra illa carlemany pelicula crispetes lleure sortir

CONDICIONS D’ÚS I COMPRA D’ENTRADES

CONDICIONS D’ÚS I COMPRA D’ENTRADES

Les presents condicions regulen les CONDICIONS entre GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU —d’ara endavant, en aquest text i de manera indistinta, ens hi referirem com CINEMES ILLA CARLEMANY— i les persones usuàries d’aquesta, i també se n’estableixen les condicions d’ús i termes de contractació.
En recomanem una atenta lectura, ja que la utilització dels nostres serveis n’implica l’acceptació. En cas que no hi estigueu d’acord o en tingueu dubtes, contacteu amb nosaltres enviant un correu electrònic a: cinemes@illa.ad.

1. OBJECTE

1.1. Identificació del titular del servei

El titular del servei és GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU (en endavant, CINEMES ILLA CARLEMANY). Podeu ampliar la informació del responsable consultant el nostre avís legal. (enlace AVISO LEGAL).

1.2. Acceptació dels termes i les condicions

El present document constitueix un acord entre el prestador de serveis —CINEMES ILLA CARLEMANY— i la persona usuària que subscriu —al qual també ens podem referir com a client/a o com a comprador/a— al llarg de les presents condicions i conformen els termes i condicions d’aquest acord, inclosa la Política de Privadesa, el present document, així com qualsevol altre document annex a aquest (avís, apèndix, esmena o modificació).
L’acord es refereix com a persones usuàries o clients/es a qui utilitza els nostres serveis i compra ENTRADES o MENÚS CRISPETES a través del lloc web www.cinemesilla.com.
L’ús o la compra dels nostres productes queden subjectes a la Política de Privadesa, mitjançant la qual queda reflectit com recopilem, usem, divulguem i administrem tota informació subministrada per la persona usuària.
En accedir i fer ús del compte de persona usuària o qualsevol altre servei ofert, la persona usuària comprèn, accepta i es compromet a regir-se pels termes i condicions d’aquest acord, així com comprèn i accepta la Política de Privadesa publicada.
Si no esteu d’acord amb el contingut dels termes i condicions del present acord, si us plau, no feu servir els nostres serveis.
Amb l’acceptació dels termes i condicions del present acord, la persona usuària accepta que:
— Té capacitat legal per a contractar, acceptant que aquest acord vincula legalment totes dues parts.
— La vigència i validesa del present acord es mantindrà encara que qualsevol de les clàusules o disposicions del contracte sigui declarada no conforme a dret o es declari inaplicable.

1.3. Vigència i modificacions de les condicions d’ús

Les presents condicions han estat redactades el mes de febrer de 2024 i seran vigents de manera immediata a partir de la seva publicació en el nostre lloc web.
CINEMES ILLA CARLEMANY podrà modificar sense previ avís i en qualsevol moment, i d’acord amb la legalitat vigent, les presents condicions, incloses les condicions econòmiques, ja sigui per motius legals, tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat o a conseqüència de l’organització o necessitat del servei, així com aquelles modificacions que tendeixin a adaptar les presents condicions a les fluctuacions de la nostra activitat empresarial, o a les variacions del mercat. En aquests casos us informarem d’aquestes modificacions perquè les pugueu acceptar i continueu com a persona usuària del nostre lloc web.

2. SERVEIS

El nostre lloc web va dirigit a persones majors d’edat —divuit anys— i amb capacitat jurídica per a obligar-se en un procés de compra en línia. En cas que s’hi faci una navegació simple (sense comprar), el web és apte per a navegar-hi per part de menors, si bé es recomana als tutors legals d’aquests que facin un control de la seva navegació, atès que alguns dels tràilers poden ser inapropiats per a menors d’edat. En aquest sentit, CINEMES ILLA CARLEMANY no es fa responsable del visionament de contingut inapropiat per part dels menors d’edat, ni de les compres que aquests poguessin fer sense el consentiment del tutor o tutora legal.
A www.cinemesilla.com podeu comprar en línia entrades de qualsevol dels films de la nostra cartellera. Així mateix, podeu fer, juntament amb la compra d’entrades, la compra d’alguns dels productes i menús del bar. En cas que compreu totes dues coses (entrades i bar), amb el document-comprovant de compra que rebreu al vostre correu, podreu també recollir el vostre menú el dia de la sessió.

2.1, Procés de compra

Abans d’iniciar el procés de pagament, se sol·licitarà a la persona usuària la informació bàsica per a poder-li fer arribar les entrades a través de correu electrònic —encara que en finalitzar el procés de compra ja se la redirigeix automàticament a les entrades—, així com el seu número de telèfon, que conservem únicament per si sorgeixen imprevistos en la sessió, etc.
Aquesta informació bàsica que es demana —correu electrònic i número de telèfon— es guarden al servidor de CINEMES ILLA CARLEMANY. No se cedeixen a tercers, i es fa a partir de la compra realitzada. És important destacar també que aquestes dades no s’utilitzaran per a fer cap altra comunicació que no estigui relacionada amb CINEMES ILLA CARLEMANY, si més no de manera directa al correu electrònic o telèfon de la persona usuària, tret que aquest indiqui que NO és del seu interès en el mateix apartat (casella de selecció) que s’ha de marcar. En cas contrari, entenem que ens doneu el vostre consentiment exprés per tal d’estar al dia de les comunicacions del cinema: programació, esdeveniments especials que es duguin a terme, avantatges, serveis, etc.

Per a més informació sobre l’ús de dades de la persona usuària, si us plau, reviseu la Política de Privadesa i Protecció de Dades del lloc web i aplicacions.
El consentiment per a rebre notificacions en format electrònic serà vigent fins a la resolució de la relació contractual, que únicament podrà donar-se per acabada sol·licitant expressament la baixa de la base de dades a GESTORA DEL CENTRE CARLEMANY, SLU, enviant un correu a lqpd@grupcm.com.
És responsabilitat de la persona usuària facilitar les dades reals que permetin desenvolupar a CINEMES ILLA CARLEMANY, de forma adequada, la prestació del servei així com mantenir-les actualitzades per a això, i en concret, per a la correcta comunicació amb la persona usuària.
CINEMES ILLA CARLEMANY es reserva el dret de rescindir o canviar els termes i condicions mitjançant els quals es proporcionen les comunicacions electròniques. Aquests termes i condicions es comunicaran degudament d’acord amb la legislació aplicable.
CINEMES ILLA CARLEMANY pot rebre qualsevol comentari, incidència, queixa o suggeriment de les persones usuàries, de manera confidencial, en l’adreça de correu electrònic cinemes@illa.ad.
CINEMES ILLA CARLEMANY es reserva el dret de modificar o interrompre temporalment l’accés a qualsevol servei, amb previ avís o sense, quan consideri que s’està realitzant un ús negligent o culpable d’aquest. Aquesta situació es comunicarà oportunament a la persona interessada.

2.2. Preus

Els preus dels productes que es mostren en el nostre web són en euros i inclouen els corresponents impostos, i seran els vigents en el moment que es dugui a terme la compra. Les entrades es fan arribar a la persona usuària de manera telemàtica, a través de correu electrònic.

2.3. Mitjans de pagament

Mitjançant targeta bancària a través d’una Plataforma de Pagament Segur (PPS) proporcionada per MoraBanc.
Dita PPS està regulada per les normes i polítiques dels centres que les autoritzen i les entitats financeres, per al compliment de les normes d’integració i seguretat en mitjans de pagament, a més del compliment de les normes relacionades amb la protecció de dades.
CINEMES ILLA CARLEMANY no té accés a les vostres dades de pagament o bancàries.

2.4. Confirmació de la compra i emissió de factura

Una vegada CINEMES ILLA CARLEMANY ha rebut l’import corresponent a la compra, envia l’entrada o entrades a l’adreça de correu electrònic que consta en el formulari que prèviament s’ha omplert.
En cas que no es rebin correctament les entrades en el correu electrònic quan el pagament s’ha efectuat correctament, el client / la clienta disposa de dues opcions:
— La recomanable és sol·licitar a CINEMES ILLA CARLEMANY, in situ, les vostres entrades, que es podran emetre en format físic, sense cap problema.
— Si el pagament no s’ha efectuat en el compte bancari de CINEMES ILLA CARLEMANY, això significarà que la compra NO s’ha realitzat amb èxit i s’haurà de tornar a iniciar el procés de compra. Si el client / la clienta desitja rebre una factura en format electrònic, ha de sol·licitar-la enviant un correu electrònic a cinemes@illa.ad, tot adjuntant-hi les entrades. En el correu ha de facilitar les dades fiscals.

2.5. Aplicació de descomptes

CINEMES ILLA CARLEMANY disposa d’una sèrie de descomptes que poden consultar-se a l’apartat del web Avantatges
Aquests descomptes els posa a disposició de les persones usuàries que formin part d’un dels clubs o col·lectius que poden gaudir dels descomptes sempre que demostrin que en formen part, presentant un document del mateix club o col·lectiu que ho acrediti i també el passaport o el document d’identitat, per a comprovar la titularitat del carnet i de la identitat de la persona usuària.

Els descomptes no són acumulables.

No s’aplica descompte de cap mena en els següents casos:
¬— Esdeveniments especials com ara la retransmissió d’un concert, d’una obra de teatre, etc., els quals tenen un preu únic i específic.
— El Dia de l’Espectador, que és el dimecres no festiu ni vigília de festiu.
— En les entrades de les pel·lícules en català, les quals ja tenen un preu reduït.

Cinemes Illa Carlemany es reserva el dret de no fer el descompte quan:
— La persona usuària presenta un document acreditatiu caducat.
— Si la persona usuària que mostra el document no correspon al titular d’aquest o actua en nom del titular.
— Si la persona usuària presenta el document acreditatiu en unes condicions que no permeten verificar-ne la validesa o la titularitat.
— Si la persona usuària, en els casos que així es demani, no presenta també un document d’identitat vàlid.

3. DRET DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

El dret de desistiment no és aplicable a la compra d’entrades per a veure una pel·lícula o un espectacle en una data concreta, excepte en aquells casos previstos legalment, com pot ser per suspensió, ajornament o canvi substancial de l’esdeveniment o sessió. Davant la suspensió o la modificació substancial de la pel·lícula per a la qual s’ha comprat l’entrada, cal contactar per correu electrònic a l’adreça cinemes@illa.ad amb CINEMES ILLA CARLEMANY, que s’ha de fer responsable de la devolució dels diners.

Pel que fa al bescanvi d’entrades, CINEMES ILLA CARLEMANY sempre actua de bona fe i en tots els casos analitzarà la situació que es plantegi, i amb la millor voluntat d’atendre les necessitats puntuals dels clients / les clientes, però sense que això sigui garantia de bescanviar-les. Es requerirà una anàlisi de la situació i únicament es podrà tramitar un canvi si la sessió no ha tingut lloc per raons del cinema mateix.

CINEMES ILLA CARLEMANY no permet fer canvis ni devolucions per causes alienes a l’empresa, ni tampoc es farà responsable en els següents casos:
— pèrdua de les entrades;
— no assistència de la persona usuària en la data i horari específics;
— error del client en la selecció de butaques, pel·lícula, sessió o data;
— si la persona ha aplicat algun tipus de descompte i, en el moment de presentar l’entrada, no porta cap acreditació que verifiqui que se’n pot beneficiar.

En cas d’error del web o altres derivats de l’ús d’aquest que siguin responsabilitat de CINEMES ILLA CARLEMANY, es podrà sol·licitar el canvi d’entrades o la devolució de l’import íntegre de la compra. Per a fer la reclamació, la persona usuària haurà de fer arribar les seves entrades a cinemes@illa.ad explicant el cas.
Quant a la compra en línia de productes de bar, es faran canvis o devolucions presentant el corresponent tiquet de compra, i sempre que el producte NO hagi estat consumit ni gaudit i sempre que la sessió no hagi tingut lloc.
NO es faran canvis ni devolucions, per motius d’higiene, una vegada que els productes es posen en mans dels clients.
En el cas dels productes precintats, poden ser retornats únicament en cas que no se n’hagi retirat el precinte i sempre que es trobin en l’estat en què se li ha lliurat al/la client/a. És requisit indispensable també presentar-ne el tiquet de compra.

4. LLEI APLICABLE

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes de la seva Política de Privadesa i Condicions de Compra i la de Protecció de Dades.
Les presents Condicions de Compra es regeixen exclusivament pel dret del Principat d’Andorra a tots els seus efectes. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi pugui accedir, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.
Tota informació i documentació disponible d’aquesta pàgina web en altres idiomes diferents al català es proporciona únicament a efecte informatiu. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents del català i el de la versió original en català, prevaldrà el d’aquesta última.


Última revisió: febrer de 2024