You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1.- Disposicions generals
Aquest lloc web utilitza cookies, és a dir, petits fitxers de dades generades en ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des dels quals accediu a aquest lloc web i que permeten, entre altres coses, obtenir informació sobre la data i l’hora en què heu entrat al web i els continguts seleccionats, cosa que permetrà que Gestora Centre Illa Carlemany, SLU (d’ara endavant, «ILLA CARLEMANY»), millori la qualitat i la seguretat d’aquests continguts. Us informem, així mateix, que només emmagatzemarem cookies en el seu dispositiu quan aquestes siguin estrictament necessàries per al funcionament d’aquest lloc. Atès que sol·licitarem permís per a totes les altres classes de cookies, cap d’aquestes no serà emmagatzemada a excepció de les estrictament necessàries per al funcionament d’aquest lloc si no les heu acceptat prèviament. Teniu dret a modificar o a retirar el consentiment de conformitat amb el que s’estableix en aquesta política. En els casos en què les cookies d’aquest lloc web puguin ser considerades dades de caràcter personal, ILLA CARLEMANY les tractarà de conformitat amb la seva política de privacitat. Si voleu tenir més informació en relació amb ILLA CARLEMANY i les seves dades de contacte, i sobre com aquesta societat tracta les dades de caràcter personal, dirigiu-vos, si us plau, a la nostra política de privacitat, a l’enllaç següent: [www.illa.ad/politica-de-privacitat]

2.- Tipologies de cookies
ILLA CARLEMANY utilitza cookies pròpies i de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts, les quals responene a les tipologies següents:

Cookies d’estadística

Les cookies d’estadística són totes les cookies que, juntament amb la comunicació d’informació de manera anònima, permeten que ILLA CARLEMANY entengui la interacció que establiu amb aquest lloc web. Per tant, la informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s’utilitza per a mesurar l’activitat d’aquest lloc web, així com per a elaborar perfils de navegació dels usuaris amb la finalitat d’introduir-hi millores en funció de les anàlisis de les dades relacionades amb l’ús dels usuaris del servei.

Cookie

Proveïdor

Finalitat

Expiració

Tipus

_ga:

Google Inc

Habiliten la funció de control de visites úniques. La primera vegada que un usuari entra en el lloc web d’ILLA CARLEMANY a través d’un navegador s’instal·la aquesta cookie. Quan aquest usuari torna a entrar a la nostra web amb el mateix navegador, la cookie considera que és el mateix usuari. Només si l’usuari canvia de navegador, Google Analytics el considera un altre usuari.

2 anys

De tercers

PHPSESSID

Google Inc

Galeta estàndard de PHP per a controlar el manteniment de la sessió.

Sessió

De tercers3.- Bloquejar, deshabilitar i/o eliminar cookies:
ILLA CARLEMANY us informa que les cookies establertes en l’apartat anterior —a excepció de les cookies necessàries— es poden bloquejar, deshabilitar i/o eliminar en qualsevol moment de la manera següent:


Firefox, des d’aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we.
Chrome, des d’aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647.
Explorer, des d’aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9.
Safari, des d’aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042.
Opera, des d’aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html.
Per a més informació en relació amb el bloqueig, la deshabilitació i/o l’eliminació de les cookies, dirigiu-vos, si us plau, a: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

1.- Titularitat i finalitat d’aquest lloc web
Heu accedit al lloc web titularitat de GESTORA DEL CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU (en endavant, «ILLA CARLEMANY»), domiciliada a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), av. Carlemany, 68, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 6256, amb número de registre de comerç 921213K i amb número de registre tributari L-701412-V. Podeu contactar amb ILLA CARLEMANY mitjançant el número de telèfon ­­+376 892 000 o a l’adreça de correu electrònic info@illa.ad.

La finalitat d’aquest lloc web és informar-vos sobre els serveis i els productes que ofereix ILLA CARLEMANY.

2.- Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web
L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels usuaris i usuàries dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i de galetes, que també està a la vostra disposició en aquest lloc web (en endavant, conjuntament, «els termes i condicions»). Així mateix, els usuaris i usuàries s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, amb la bona fe i amb els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

3.- Reserva de la facultat de modificació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web
ILLA CARLEMANY es reserva la facultat de modificar i actualitzar de manera periòdica, sense haver d’avisar de manera prèvia, en qualsevol moment i amb efecte immediat, i segons consideri oportú, els termes i condicions. Per tant, ILLA CARLEMANY recomana als usuaris i usuàries d’aquest lloc web que revisin els termes i condicions de manera periòdica.

4.- Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web
Definició del terme continguts
El terme continguts fa referència a tots els continguts que formen part d’aquest lloc web i s’entén que són continguts, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació d’aquest lloc web, així com els senyals distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts
Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, de drets d’imatge i/o de drets o de posicions jurídiques amb un contingut econòmic anàleg de titularitat d’ILLA CARLEMANY o de tercers que li han atorgat les llicències o les autoritzacions pertinents. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris o usuàries cap titularitat ni dret d’ús respecte dels continguts (mitjançant, entre d’altres, la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició o la transformació), llevat que ILLA CARLEMANY o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin, bé indicant-ho en aquest lloc web, o bé mitjançant llicències o autoritzacions atorgades per escrit.

Per tant, ILLA CARLEMANY es reserva la facultat de fer servir marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin rastrejar o seguir en línia els usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, ILLA CARLEMANY es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris o usuàries d’aquest lloc web en cas que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, els drets de propietat industrial, els drets d’imatge i/o els drets o les posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari o usuària consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a ILLA CARLEMANY mitjançant l’adreça de correu electrònic info@illa.ad, per tal que aquesta pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracta.

5.- Dret d’exclusió
ILLA CARLEMANY es reserva la facultat de denegar o de suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris o usuàries que incompleixin els termes i condicions. Aquesta facultat d’ILLA CARLEMANY és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris o usuàries de què es tracti.

6.- Responsabilitats
ILLA CARLEMANY no és responsable dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels termes i condicions per part dels usuaris i usuàries.

Altres
ILLA CARLEMANY no és responsable dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

ILLA CARLEMANY no és responsable dels danys i els perjudicis causats als usuaris o usuàries d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que s’escapin del seu control.

ILLA CARLEMANY no exerceix cap control respecte dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals els usuaris i usuàries d’aquest lloc web accedeixin a través dels dispositius tècnics d’enllaços, de directoris o d’altres mitjans als quals s’accedeixi mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube i similars). Per tant, ILLA CARLEMANY no és responsable de la disponibilitat tècnica, de la qualitat o de l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i els perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús, llevat que, pel que fa a continguts, ILLA CARLEMANY en tingui un control directe sobre l’edició.

Sense perjudici de tot el que s’ha exposat anteriorment, en cas que qualsevol usuari o usuària consideri que, mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, de directoris o d’altres mitjans als quals s’accedeixi mitjançant aquest lloc web, es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a ILLA CARLEMANY mitjançant l’adreça de correu electrònic info@illa.ad, per tal que s’analitzi i es valori el supòsit de què es tracta.

7.- Autorització d’enllaços
Sense perjudici que s’autoritzen els enllaços a aquest lloc web, resta prohibit l’entramat i qualsevol altre aprofitament deslleial dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per ILLA CARLEMANY.

Així mateix, ILLA CARLEMANY prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, a la bona fe, als bons costums, a la moral o a l’ordre públic.

8.- Legislació aplicable i jurisdicció
Els termes i condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris i usuàries d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals andorrans, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a dret, els pogués correspondre.1.- Responsable del tractament de les vostres dades personals
Us informem que qualsevol dada personal que faciliteu mitjançant aquest lloc web serà tractada per GESTORA CENTRE ILLA CARLEMANY, SLU (d’ara endavant, «ILLA CARLEMANY»), en qualitat de responsable del tractament. ILLA CARLEMANY és la titular d’aquest lloc web, domiciliada a Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), av. Carlemany, 68, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 6256, amb el número de registre de comerç 921213K i amb el número de registre tributari L-701412-V.

Podeu contactar amb ILLA CARLEMANY mitjançant el número de telèfon +376 892 000 o l’adreça de correu electrònic: info@illa.ad.

2.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra
En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals (d’ara endavant, «LCDP»), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a ILLA CARLEMANY passarà a formar part d’un fitxer de titularitat d’aquesta entitat degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

3.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals
3.1. ILLA CARLEMANY podrà tractar les vostres dades personals amb les finalitats descrites a continuació:
a) Mitjançant l’enviament de correus electrònics per part de l’usuari a l’adreça de correu electrònic de contacte que ILLA CARLEMANY posa a la vostra disposició en aquest lloc web perquè pugueu fer sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud, així com per a dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per a donar curs a aquesta sol·licitud.
La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment informat que manifesteu en enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic de contacte que ILLA CARLEMANY posa a la vostra disposició en aquest lloc web. El subministrament de les vostres dades personals mitjançant aquest correu electrònic és, per tant, voluntari, si bé en el cas que no es facilitin les dades personals, no es podria enviar el correu electrònic ni donar curs a la vostra sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot retirar quan vulgueu, si bé, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la vostra sol·licitud, consulta o reclamació.
ILLA CARLEMANY conservarà les vostres dades personals fins a la finalització de la gestió de la vostra sol·licitud d’informació, consulta o reclamació. Si hi ha alguna legislació que obligui ILLA CARLEMANY a conservar les vostres dades personals en relació amb aquesta sol·licitud durant més temps, o si ILLA CARLEMANY considera que ho ha de fer, per exemple, per a atendre eventuals reclamacions per part vostra, ILLA CARLEMANY conservarà les vostres dades personals durant aquest període addicional. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.
b) ILLA CARLEMANY recollirà i tractarà les vostres dades personals amb la finalitat d’enviar-vos comunicacions comercials electròniques relatives als seus productes i/o serveis, així com relatives a les seves promocions, ofertes i/o a les seves activitats, en general, incloent-hi sortejos i concursos.
La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment informat que manifesteu en introduir el vostre correu electrònic en el formulari per rebre les newsletters que ILLA CARLEMANY posa a la vostra disposició. Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment. Aquesta retirada del consentiment només produirà l’efecte que es deixaran d’enviar-vos les esmentades comunicacions comercials.
ILLA CARLEMANY conservarà aquestes dades personals indefinidament, tret que us en doneu de baixa mitjançant el procediment que ILLA CARLEMANY posa a la vostra disposició al peu de la comunicació comercial electrònica —newsletter— que rebeu al vostre correu electrònic.

3.2. Si les vostres dades personals s’utilitzen per a diverses finalitats que obliguin ILLA CARLEMANY a conservar-les durant terminis diferents, aquesta entitat aplicarà el termini de conservació més llarg.

4.- Categories de destinataris, incloent-hi prestadors de serveis
En el cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les vostres dades personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:
a) Proveïdors de serveis d’ILLA CARLEMANY que hagin de processar les vostres dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, cosa que faran segons les instruccions d’ILLA CARLEMANY i de conformitat amb la seva política de privacitat i amb qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat.
b) Tercers que no tenen relació amb ILLA CARLEMANY, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: 1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; 2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, incloent-hi la recerca de possibles violacions; 3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics-
c) Administracions públiques competents, en els casos previstos a la llei i per a les finalitats que hi estan definides.
d) Entitats prestadores dels serveis que s’inclouen en els productes i/o serveis d’ILLA CARLEMANY, com, per exemple, restaurants o establiments comercials.

5.- Drets en relació amb les vostres dades de caràcter personal
En compliment de la LCPD i els reglaments que la desenvolupen, ILLA CARLEMANY us informa que, per a exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió i d’oposició de les vostres dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, haureu d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@illa.ad, en la qual heu d’adjuntar una còpia del passaport o un altre document nacional d’identitat.
D’altra banda, de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades personals de la Unió Europea, si us trobeu a la Unió Europea, al marge dels anteriors drets, també podeu exercir els drets següents:
— El dret a la limitació del tractament, el dret a la portabilitat de les dades, el dret a oposar-vos al tractament.
— El dret a interposar una reclamació davant d’una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
— El dret a retirar el vostre consentiment sense que això afecti la licitud del tractament d’aquestes dades basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podeu exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@illa.ad, en la qual heu d’adjuntar una còpia del passaport o un altre document nacional d’identitat.
Així mateix, podeu obtenir informació addicional sobre els vostres drets dirigint-vos a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

6.- Seguretat
ILLA CARLEMANY us garanteix que el tractament que durà a terme de les vostres dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori i el tractament i/o l’accés no autoritzat.

7.- Canvis en la política de privacitat
Aquesta política de privacitat està subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment.